dedicstvo

Dedíte za hranicami Slovenska a neviete ako na to?

Vysporiadať majetok zdedený v zahraničí nebýva vôbec jednoduché. Základná znalosť cudzieho jazyka či elementárna právna gramotnosť tu často stačiť nebude.

Najčastejšie problémy, s ktorými sa môžete stretnúť:

– dedičia majú indíciu, že príbuzný vlastnil majetok v zahraničí, ale nevedia ho presne identifikovať,

– ak dedičské konanie po príbuznom prebieha v inom štáte, dedičia často krát nemajú vedomosť o im prislúchajúcich právach a povinnostiach, prípadne o možnostiach ochrany svojich dedičských nárokov,

– ak začalo konanie o dedičstve v inom štáte ex offo, môžu nastať komplikácie v súvislosti s určením okruhu dedičov, prípadne s komunikáciou s dedičmi, ktorí majú pobyt v inom štáte,

– v iných štátoch môžu byť rozdielnym spôsobom upravené predpoklady dedenia (napr. dedičská spôsobilosť, dedičský titul a pod.),

– v iných štátoch môže byť rozdielnym spôsobom upravená zodpovednosť za dlhy príbuzného, prípadne právomoci dedičov, vykonávateľov závetu, správcov dedičstiev v súvislosti s predajom majetku za účelom uspokojenia veriteľov a pod.

V prípade potreby ma kontaktujte, opíšte mi svoju situáciu a istotne Vám budem vedieť nielen nasmerovať, ale Vaše dedičstvo aj vysporiadať.