Galéria – činnosť firmy

Primárny dôraz kladieme na energetickú hospodárnosť, máme dlhoročné skúsenosti s technológiami ako napríklad rekuperácia tepla – riadené vetranie v objektoch, ďalej okennými výplňami pre pasívne domy, či solárnymi panelmi. Pre bytové domy ako primárny zdroj tepla vždy používame technológiu na vykurovanie pomocou trvalo obnoviteľných zdrojov, konkrétne biomasu – drevené pelety.

Zaoberáme sa bytovou, priemyselnou a občianskou výstavbou, úpravou okolia a krajiny, dopravnými stavbami, športoviskami a zariadeniami pre voľný čas, výstavou vedení a kanalizácií, všeobecnými inžinierskymi stavbami, drevostavbami, studenou asfaltovou zmesou, dreveným obkladom RHOMBUS, projektovou činnosťou.