study and work

Study and work abroad

IIE ako občianske združenie sa štúdiu v zahraničí začalo venovať v roku 2007. Spolupracujeme s mnohými renomovanými zahraničnými univerzitami a každoročne prostredníctvom IIE nastupujú slovenskí študenti na bakalárske a magisterské štúdium na zahraničných univerzitách. Prví študenti, ktorí boli prijatí prostredníctvom IIE, sú už držiteľmi zahraničného univerzitného diplomu. Za roky našej práce sme získali množstvo informácií a skúseností, vďaka ktorým dokážeme študentov zodpovedne nasmerovať na ich ceste za kvalitným vzdelaním.

Chceli by ste študovať na univerzite v zahraničí?

Je to celkom jednoduché; IIE ako Váš kontaktný bod na Slovensku Vám vybaví všetky náležitosti týkajúce sa Vášho prijatia na štúdium a to od podania prihlášky až po nástup na štúdium. Všetky informácie a pokyny obdržíte od našich kvalifikovaných a priateľských poradcov v slovenskom jazyku. My sa v tomto labyrinte už vyznáme…

A šancu má skutočne každý.

Nie je to žiadny marketingový ťah – každého, kto má tie správne ambície a chuť pracovať, dokážeme zodpovedne pripraviť na prijímacie skúšky. K prijatiu sa vyžaduje maturitná skúška s priemerom známok požadovaným konkrétnou univerzitou, avšak nevyhnutnou podmienkou prijatia je samozrejme znalosť anglického jazyka – nielen pre štúdium v UK, USA či iných anglicky hovoriacich krajinách, ale aj treba v Škandinávii, v Číne či Holandsku, keďže aj v týchto krajinách výučba prebieha v angličtine.

Znalosť anglického jazyka je však potrebné zdokladovať medzinárodne platným certifikátom, na čo vás zodpovedne pripravíme.

Prečo študovať v zahraničí

Prežiť vysokoškolské štúdium, podľa mnohých najlepšie roky života, v cudzej krajine s inými zvykmi je snáď jedno z najťažších rozhodnutí v živote. Prirodzene, budúci študent sa môže sám seba pýtať, prečo by sa mal vzdať väčšiny kamarátov za účelom budúcej svetlej kariéry, prípadne iných príležitostí. Bez toho, aby sme sa “obúvali” do relatívne neutešeného stavu českého alebo slovenského školstva, ponúkame zopár dôvodov, ktoré by mohli pomôcť pri rozhodovaní sa.

Prečo áno:

Kvalita vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie v USA či UK je považované za to najkvalitnejšie, univerzity majú často veľa finančných prostriedkov a zamestnávajú najlepších z najlepších.

Výhľad do budúcnosti
Či sa chystáte do NASA, Boeingu, na Wall Street alebo do vedy, popredná univerzita vás posunie o krok vpred.

Priateľstvá
Človek spozná profesionálov a vysoko motivovaných študentov z celého sveta s podobnými ašpiráciami, s ktorými si utvorí osobné alebo obchodné puto.

Voľný čas
Univerzity ponúkajú vysokú úroveň akademických, športových, hudobných aj kariérnych voľnočasových aktivít. V množstve rôznych klubov a spolkov nájde ten pravý každý študent.

Prečo nie:

Financovanie štúdia
Zahraničné štúdium vyžaduje nadmerné finančné prostriedky na pokrytie výdavkov na život a školného. Štipendiá, úspory či pôžičky – existuje viacero riešení financovania. Každá však vyžaduje námahu naviac s čím máme veľa skúseností a vieme vás nasmerovať.


Život v zahraničí
Nie každý si vie predstaviť život v Londýne alebo New Yorku. Kultúrny šok z Európy alebo USA však určite nie je neznesiteľný. Na väčšine škôl už existujú česko-slovenské komunity, takže človek nikde a nikdy nie je úplne sám. V dnešnej dobe lacných leteniek je Veľká Británia či USA bližšie ako kedykoľvek predtým.

Cudzí jazyk a kultúra
Niektorí ľudia sa obávajú angličtiny či iného miestneho jazyka. Po pár týždňoch a niekoľkých konverzáciách však tréma rýchlo opadne.

Otázky na zamyslenie:

Work hard, play hard
Ako veľmi mi na tom prijatí na zahraničnú univerzitu záleží? Koľko času chcem stráviť nad prihláškami? Nechám to celé len tak na náhodu?

Očakávania
Prečo chcem vlastne študovať v zahraničí? Túžba po prestíži? Kariérnych možnostiach? Nových kamarátstvach? Kvalitnejšej univerzite? Odkiaľ vlastne viem, že “vonku” je to kvalitnejšie ako “doma”?

Financovanie štúdia
Mám dostatočné finančné prostriedky, i keď by som nedostal žiadne štipendium? Som ochotný vziať si pôžičku? Koľko ma celé štúdium bude stáť a koľko mi bude trvať splatenie?

Budúcnosť
Chcem v zahraničí zostať aj po ukončení štúdia? Ako dlho?

Takže, až tiež toto všetko chcete zažiť a hlavne žiť, teraz je ten správny čas to make the right decision…