Dovoľte, aby sme Vám predstavili spoločnosť ASTAP stavby

Firma ASTAP začala svoju asfaltersko-stavebnú činnosť koncom roku 1991 kedy sa vykonala jej registrácia a nákup základného strojného vybavenia, ktorý sa v priebehu ďalšieho obdobia kompletizoval.

čítaj viac

Prečo my?

Naša spoločnosť spája tradičné stavebné metódy s inovačnými technikami. Naším cieľom je už dnes identifikovať požiadavky nasledujúcich generácií a využiť naše skúsenosti pre komplexné riešenia zamerané na budúcnosť. Dlhodobá spokojnosť investorov a obyvateľov je to, na čom nám skutočne záleží.

Čo robíme?

Bytová výstavba

Priemyselná výstavba

Občianska výstavba

Úpravy okolia a krajiny

Dopravné stavby

Dlažby a spevnené plochy

Športoviská a zariadenia pre voľný čas

Výstavba vedení a kanalizácií

Všeobecné inžinierske stavby

Drevostavby

Studená asfaltová zmes

Drevený obklad RHOMBUS

Projekčná činnosť

Aké budete mať benefity?

Nadčasové riešenia

Kvalita

Pro zákaznícky servis

Ekonomická dostupnosť

m

Úspešnosť projektu

V závislosti na vysokej odbornej spôsobilosti pracovníkov všetkých zložiek zapojených do procesu výstavby – investor, projektant, dodávateľ je možné zúročiť dlhodobé skúsenosti firmy Astap stavby získané v oblastiach jej pôsobenia…

V závislosti na vysokej odbornej spôsobilosti pracovníkov všetkých zložiek zapojených do procesu výstavby – investor, projektant, dodávateľ je možné zúročiť dlhodobé skúsenosti firmy Astap stavby získané v oblastiach jej pôsobenia…

Medzi našich zákazníkov patria zástupcovia verejného sektora, investičné spoločnosti i jednotlivci, ktorí si od nás kupujú nové bývanie…

Verejný sektor0%

Jednotlivci0%

Investičné spoločnosti0%

100%

Pracovná príležitosť

U vysoko kvalifikovaných pracovníkov je pravdepodobnejšie, že budú pracovať neobvykle..