Niečo o nás

Quisque fermentum velit erat

m

Zákazníci

Naše služby se zameriavajú na splnenie oprávnených požiadaviek a očakávaní zákazníkov. Požiadavkám trhu sme schopní vyhovieť vďaka našej blízkosti k zákazníkovi, profesionalite, otvorenosti voči inováciám a vďaka primeraným cenám. V rámci stratégií a cieľov komunikujeme otvorene informácie a skúsenosti tiež smerom k našim obchodným partnerom. Zaručujeme nezbytnú mieru utajenia a diskrétnosti.

Hospodársky úspech

Dlhodobý hospodársky úspech je našim prvoradým podnikateľským cieľom, za ktorý sme zodpovední našim vlastníkom, zákazníkom, spolupracovníkom, dodávateľom a subdodávateľom i spoločnosti. Cielené jednanie, včasná identifikácia šancí a rizík a ich zodpovedné uskutočňovanie zaisťuje ďalšie pokračovanie existencie našej spoločnosti a sleduje záujmy našich akcionárov. Systematickým, ustavičným zlepšovaním dokážeme uspokojiť aj narastajúce požiadavky budúcnosti.

Zamestnanci

Pre dosiahnutie našich podnikateľských cieľov vsádzame na výkonnosť a kompetenciu našich spolupracovníkov. Školeniami a ďalším vzdelávaním podporujeme v našej spoločnosti rozvoj vedomostí, podporujeme osobný rozvoj spolupracovníkov, staráme sa o patričnú informovanosť a dobré pracovné podmienky. Jednotliví zamestnanci aktívne získavajú informácie. Svoje vlastné ciele harmonizujú s cieľmi spoločnosti a záujmy podniku pre nich majú prioritu. Bezpečnosť a zdravie našich zamestnancov i všetkých ostatných zúčastnených subjektov je v popredí našich záujmov.

Dodávatelia a subdodávatelia

V duchu kvality a hospodárnosti našich služieb sa tiež spoliehame na skúsenosti a kapacitu cielene vyberaných dodávateľov a subdodávateľov.