Je to celkom jednoduché; IIE ako Váš kontaktný bod na Slovensku Vám vybaví všetky náležitosti týkajúce sa Vášho prijatia na štúdium a to od podania prihlášky až po nástup na štúdium. Všetky informácie a pokyny obdržíte od našich kvalifikovaných a priateľských poradcov v slovenskom jazyku. My sa v tomto labyrinte už vyznáme

Okrem všeobecných jazykových programov, ponúkame kurzy s odborným zameraním (business, právo, medicína, IT, technická, atď.), prípravné kurzy pre maturantov, akademické kurzy (IELTS, FCE, CAE, CPE), prípravné kurzy pre štúdium v zahraničí a špecializované semináre (soft skills), ale aj špecializované programy pre učiteľov/lektorov AJ (TEFL – Teaching English as a Foreign Language, TBE – Teaching Business English)

Vysporiadať majetok zdedený v zahraničí nebýva vôbec jednoduché. Základná znalosť cudzieho jazyka či elementárna právna gramotnosť tu často stačiť nebude.

Najčastejšie problémy, s ktorými sa môžete stretnúť…

BUSINESS INTEGRATION ABROAD

We present a unique opportunity for investors to access IFC’s superior track record in emerging markets, its unparalleled network of in-country presence and expertise.

We create careers and open new posibbilities for our clients

We present a unique opportunity for investors to access IFC’s superior track record in emerging markets, its unparalleled network of in-country presence and expertise.

We create careers and open new posibbilities for our clients

We present a unique opportunity for investors to access IFC’s superior track record in emerging markets, its unparalleled network of in-country presence and expertise.

We create careers and open new posibbilities for our clients

We present a unique opportunity for investors to access IFC’s superior track record in emerging markets, its unparalleled network of in-country presence and expertise.